IMAZ-Translation and Interpreting Services
SlovakEnglishRussian

Ivan Mazar - Prekladateľské služby a poradenstvo.

imaz

Deprecated: Function eregi() is deprecated in /www/doc/www.mazar.info/www/sk/show_news.php on line 16

REFERENCIE


Tlmočenie:

- FIFA - Federation Internationale de Football Association - seminár;
- RIEKER Slovensko s.r.o. - obchodné rokovanie m. Kyjev;
- Industria – Dohmen Slovensko s.r.o. - obchodné rokovanie;
- SOPK - Slovenská obchodná a priemyselná komora - seminár;
- SHR - Slovenská humanitná rada - tlmočenie stretnutia;
- Lexika s.r.o. - tlmočenie konferencie;
- Dutis s.r.o. - obchodné rokovanie;
- HERMAN Slovakia s.r.o. a mnoho iných;
- Občianske združenie "M.E.S.A.10" - tlmočenie prednášok a diskusií na konferencii "Podpora vývoja a demokracie samosprávy Ukrajiny". Konferencia bola súčasťou oficiálnej rozvojovej pomoci slovenskej vlády SlovakAid, ktorá podporuje členské obce a mestá Asociácie miest a obcí Ukrajiny (AMU) pri snahách o decentralizáciu kompetencií a financií z centrálnej vlády na miestne a regionálne samosprávne jednotky. Projekt pripravili slovenské občianske združenie M.E.S.A. 10, AMU a Research Triangle Institute (RTI)v Kyjeve; Témy, ktoré boli pretlmočené do a z ukrajinského jazyka a preložené do ukrajinského jazyka:
Administratívno – správna reforma
• Územnosprávna reforma
• Nový systém financovania územnej samosprávy na Slovensku
• Volebné systémy
• Daňová reforma na Slovensku
• Reforma zdravotníctva
• Reforma sociálneho systému na Slovensku
• Kontrola vo verejnej správe
• Pozitíva a negatíva dôsledkov decentralizácie z pohľadu mesta Piešťany
• Pozitíva a negatíva dôsledkov decentralizácie z pohľadu mesta Bratislava
• Pozitíva a negatíva reformy verejnej správy v SR z pohľadu ZMOS
• Pozitíva a negatíva dôsledkov reformy verejnej správy z pohľadu VÚC
• Príprava, realizácia a bilancia decentralizácie Slovenska po 6 rokoch z pohľadu autorov, občanov a medzinárodných inštitúcií;


- SOPK - tlmočenie zasadnutia Slovensko - Ukrajinskej spoločnej obchodnej rady.

Preklady:

- RIEKER Slovensko s.r.o.;
- RIEKER Obuv s.r.o.;
- KON-RAD spol. s r.o.;
- Kancelária verejného ochrancu práv;
- S – Club Levice;
- SARIO - Slovenská agentúra pre rozvoj investícií a obchodu;
- Codes Graphics s.r.o.;
- Leon s.r.o.;
- Agentúra ONLINE, s.r.o.;
- Vodohospodárske stavby a.s.;
- ALL-OUT, s.r.o.;
- Občianske združenie "M.E.S.A.10" - preklad materiálov prednášok na konferenciu "Podpora vývoja a demokracie samosprávy Ukrajiny".;
- Inštitút pre verejné otázky - zadávateľ: Grigorij Mesežnikov - preklad materiálov zdôvodňujúcich vstup SR do NATO - pre a proti - názory, pripomienky, štúdie, prieskumy.

a mnoho iných.


Konzultácie a poradenstvo:

- HERMAN Slovakia s.r.o. - založenie firmy na Ukrajine a poskytnutie služieb s tým spojených;
- RIEKER Slovensko s.r.o. - založenie firmy na Ukrajine a poskytnutie služieb s tým spojených;
- Consulting Plan Slovakia, s.r.o. - vyhľadávanie partnerov a poradenstvo;
- PANORAMA SLOVAKIA, s.r.o. - konzultácie ohľadom certifikácie, vyhľadávanie obchodných partnerov a poskytnutie služieb s tým spojených;
- Matador Púchov a.s.;
- Mäspoma s.r.o.;
- AustroBold s.r.o.

a mnoho iných.

Ivan MAZAR