IMAZ-Translation and Interpreting Services
SlovakEnglishRussian

Ivan Mazar - Prekladateľské služby a poradenstvo.

imaz

Deprecated: Function eregi() is deprecated in /www/doc/www.mazar.info/www/sk/show_news.php on line 16

PREDAJ REDY-MADE SPOLOČNOSTÍ NA UKRAJINE


1. Na predaj spoločnosť v m. Kyjev, s licenciou na obchodovanie s farebnými, čiernymi kovmi, kovovým šrotom a železnou rudou

Právna forma: (spoločnosť s ručením obmedzeným)
dátum registrácie: 28.11.2012
región: m. Kyjev
Licencia: licencia na obchodovanie s farebnými a čiernymi kovmi, kovovým šrotom a železnou rudou
Platnosť licencie do: 01.01.2017
Cena spoločnosti: 14 000 EUR.
Iná informácia:
Spoločnosť nevykonávala a nevykonáva žiadnu činnosť. Všetky výkazy, daňové priznania a iná dokumentácia k dispozícii.

2. Na predaj spoločnosť v m. Zaporožje

Právna forma: spoločnosť s ručením obmedzeným
Dátum registrácie: 18.03.2008
Región: Zaporožský kraj
Cena spoločnosti: 1000 EUR.
Iná informácia:
Spoločnosť nevykonávala a nevykonáva žiadnu činnosť. Všetky výkazy, daňové priznania a iná dokumentácia k dispozícii.

3. Na predaj spoločnosť v m. Zaporožje s licenciou na vykonávanie detektívnej činnosti a SBS (súkromná bezpečnostná služba)

Právna forma: SS (súkromná spoločnosť – na podobu s.r.o.)
Dátum registrácie: 23.04.2008
Región: m. Zaporožje
Licencia: Licencia na vykonávanie detektívnej činnosti a činnosti SBS
Dátum platností licencie: 22.09.2013
Cena spoločností: 1500 EUR.
Iná informácia o spoločnosti:
Spoločnosť ne vykonávala žiadnu činnosť, nie JE platca DPH. Všetky dokumenty sú k nahliadnutiu.

4. Na predaj spoločnosť s licenciou na stavebnú činnosť v m. Zaporožje

Právna forma: s.r.o.
Dátum registrácie: 22.05.2012
Región: m. Zaporožje
Licencia: licencia na vykonávanie stavebnej činnosti
Termín licencie do: 22.08.2015
Cena spoločnosti: 5 500 EUR.
Iná informácia:
Spoločnosť nevykonávala a nevykonáva žiadnu činnosť. Všetky výkazy, daňové priznania a iná dokumentácia k dispozícii. Nie je platca DPH.

5. Na predaj spoločnosť, platca DPH v m. Kyjev, s licenciou na polyméry

Právna forma: s.r.o.
Dátum registrácie: 10.10.2012
Región: m. Kyjev
Daň: DPH
Licencia: licencia na polyméry
Cena spoločnosti: 9 000 EUR.
Iná informácia:
Spoločnosť nevykonávala a nevykonáva žiadnu činnosť. Všetky výkazy, daňové priznania a iná dokumentácia k dispozícii.

6. Na predaj spoločnosť v m. Zaporožje, platca DPH

Právna forma: s.r.o.
Dátum registrácie: 21.12.2012
Región: m. Zaporožje
Daň: DPH
Cena spoločnosti: 2 500 EUR.
Iná informácia:
Spoločnosť nevykonávala a nevykonáva žiadnu činnosť. Všetky výkazy, daňové priznania a iná dokumentácia k dispozícii.

7. Na predaj spoločnosť v m. Užhorod

Právna forma: ss, súkromná spoločnosť
Dátum registrácie: rok 2009
Región: m. Užhorod, Zakarpatský kraj
Cena spoločnosti: 1 200 EUR
Iná informácia:
Spoločnosť nevykonávala a nevykonáva žiadnu činnosť. Všetky výkazy, daňové priznania a iná dokumentácia k dispozícii. Spoločnosť sa mala zaoberať poskytovaním poradenstva vo finančníctve, vymáhaní pohľadávok a pod. Spoločnici sa nachádzajú na území Slovenska.

Pri záujme o bližšie informácie ohľadom konkrétnej spoločnosti, či zaujme o spoluprácu nás neváhajte kontaktovať.

Ivan MAZAR