IMAZ-Translation and Interpreting Services
SlovakEnglishRussian

Ivan Mazar - Prekladateľské služby a poradenstvo.

imaz

Deprecated: Function eregi() is deprecated in /www/doc/www.mazar.info/www/sk/show_news.php on line 16

KONZULTÁCIE A SLUŽBY


Pri záujme o podnikanie a pri podnikaní na území Ukrajiny zabezpečujem a sprostredkúvam nasledovné služby:

- registrácia firiem (s.r.o.) na území Ukrajiny, do jedného týždňa;
- registrácia firiem (s.r.o.) na území Ruskej Federácie a iných štátov bývalého ZSSR cca. do dvoch týždňov;
- registrácia neziskových organizácií a fondov na území Ukrajiny;
- zastupovanie cudzích štátnych príslušníkov (resp. konateľov) pri vybavovaní povolenia na prácu, na pobyt na Ukrajine a dokladov s tým spojených;
- sprostredkovanie predaja rekreačnej a určenej na podnikanie nehnuteľnosti na území Ukrajiny a iných štátov bývalého ZSSR;
- prieskum trhu a marketing na území Ukrajiny;
- zabezpečenie logistiky a dopravy;
- zabezpečenie advokátskych služieb;
- colné služby a služby s tým spojené;
- inzercia a reklama v ukrajinských médiách;
- zabezpečenie kúpy a prenájmu nehnuteľností;
- zakladanie podnikateľských subjektov na Ukrajine;
- vyhľadávanie potenciálnych obchodných partnerov;
- sprostredkovanie obchodu a obchodných kontaktov;
- možnosť personálneho leasingu zamestnancov z UA;
- sprostredkovanie právneho poradenstva a právnych služieb;
- zabezpečenie účasti na výstavách, konferenciách, seminároch;
- certifikácia a poradenstvo ohľadom certifikácie výrobkov, tovarov a software;
- sprostredkovanie rekreačných pobytov v Zakarpatskej oblasti: rekreačné strediská, sanatóriá, lyžiarske strediská a pod.;
- preklad webovej stránky vašej spoločnosti do ruštiny alebo ukrajinčiny a jej následná registrácia na ruských a ukrajinských špecializovaných portáloch.

Ceny poskytovaných služieb závisia od požiadaviek klienta, rozsahu a sú predmetom individuálnej kalkulácie.

Ivan MAZAR