IMAZ-Translation and Interpreting Services
SlovakEnglishRussian

Ivan Mazar - Prekladateľské služby a poradenstvo.

imaz

Deprecated: Function eregi() is deprecated in /www/doc/www.mazar.info/www/sk/show_news.php on line 16

PROFIL


Srdečne Vás vítam na mojej webovej stránke.

Na území Slovenska som už niekoľko rokov a profesionálne sa venujem prekladom, tlmočeniu, poradenstvu a konzultáciám ohľadom podnikania na území Ukrajiny.

Nakoľko pochádzam z Ukrajiny, ukrajinčina a ruština sú mojimi materinskými jazykmi. Zo slovenského jazyka som absolvoval štátnu jazykovú skúšku a som držiteľom vysvedčenia s vyznamenaním.
Taktiež mám ukončený kurz pre prekladateľov a tlmočníkov na Ústave súdneho inžinierstva pri Žilinskej univerzite a som držiteľom osvedčenia o absolvovaní odborného minima pre prekladateľov a tlmočníkov.

29. júna 2006 som úspešne absolvoval odbornú skúšku prekladateľov v odbore ukrajinský jazyk na Tlmočníckom ústave Filozofickej Fakulty Prešovskej univerzity v Prešove, kde som obdržal Osvedčenie o absolvovaní odbornej skúšky prekladateľa v zmysle ustanovenia § 5 a § 7 vyhlášky č. 490/2004 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon č. 382/2004 Z. z. o znalcoch, tlmočníkoch a prekladateľoch.

Dňa 25.10.2006 som bol v zmysle § 5 ods. 1 zákona č. 382/2004 Z. z. o znalcoch, tlmočníkoch a prekladateľoch zapísaný ako úradný prekladateľ do zoznamu znalcov, tlmočníkov a prekladateľov, do oddielu na zápis prekladateľov, odbor: Ukrajinský jazyk.

Pri poradenstve a konzultáciách väčšinou využívam osobné kontakty a ku každému klientovi pristupujem individuálne. Preto kvalita poskytovaných služieb je zaručená.

Ivan MAZAR